Pieniądze dla rolnictwa

Prezentacji dwóch ważnych dokumentów opracowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcona była konferencja w sali Sejmu Śląskiego
Założenia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” oraz Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawili eksperci z Ministerstwa Rolnictwa. Przedstawiciele lokalnych samorządów oraz Śląskiej Izby Rolniczej, organizacji, stowarzyszeń i związków działających w naszym województwie na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich zapoznali się dostępnymi formami pomocy finansowej oraz rodzajami i kryteriami doboru projektów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach założeń omawianych dokumentów. Sektorowy Program Operacyjny jest jednym z elementów realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach Narodowego Planu Rozwoju i obejmuje m.in.:
  • inwestycje w gospodarstwach rolnych
  • ułatwianie zawodowego startu młodym rolnikom
  • szkolenia i wspieranie doradztwa rolniczego
  • scalanie gruntów rolnych
  • gospodarka rolniczymi zasobami wodnymi
  • doskonalenie przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych odnowa wsi i zachowanie jej dziedzictwa kulturowego
  • rozwój infrastruktury technicznej
  • zróżnicowanie działalności w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów Gośćmi konferencji byli Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, Wicemarszałek Jan Grela oraz Wicewojewoda ŚląskiAndrzej Waliszewski.


  •