Niepokój górników

Członkowie Zarządu Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński oraz Marian Jarosz przyjęli delegację Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce. Przewodniczący ZZG w Polsce Andrzej Chwiluk przekazał gospodarzom spotkania uchwałę Rady Krajowej Związku, w której górnicy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec zapowiedzi przedstawienia listy kopalń przeznaczonych do likwidacji
Związkowcy ostrzegają przed poważnymi konsekwencjami oraz masowymi protestami społecznymi w przypadku gdyby doszło do realizacji takiego zamiaru. „Jest jeszcze czas na prowadzenie szerokiego dialogu społecznego oraz przygotowanie zmian legislacyjnych, które zapewnią bezpieczeństwo socjalne pracownikom górnictwa w trakcie realizacji procesu restrukturyzacji” – czytamy w uchwale Rady Krajowej ZZG w Polsce. W odpowiedzi na wyrażane przez związkowców obawy, Marian Jarosz zrelacjonował przebieg wczorajszego spotkania wicewojewody Teresy Randak z prezydentem Piekar Śląskich, przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego ZG Piekary oraz prezesem Kompanii Węglowej. W dzisiejszej rozmowie ze związkowcami, uczestniczący także we wczorajszym spotkaniu u wicewojewody,Marian Jarosz, powołał się na słowa prezesa Maksymiliana Klanka cytowane również w informacji prasowej Biura Prasowego Wojewody Śląskiego: „Takiej listy po prostu nie ma. Nie było i nie ma decyzji o likwidacji wchodzących w skład Kompanii kopalń. W Kompanii przygotowano jedynie ranking należących do spółki kopalń. Sporządzono go biorąc pod uwagę, żywotność danej kopalni jej bezpieczeństwo, wielkość pokładów węgla, wydajność oraz koszty społeczne ewentualnej likwidacji. Decyzja o likwidacji kopalń nie mogła być podjęta, ponieważ nie ma jeszcze ustawy o restrukturyzacji górnictwa, gwarantującej zwalnianym z pracy górnikom osłony socjalne”. Dzisiejsze spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim przebiegło w rzeczowej atmosferze. Związkowcy będą wnikliwie monitorować kolejne przedsięwzięcia związane z restrukturyzacją kopalń należących do Kompanii Węglowej.