Komunikat personalny

Nowi dyrektorzy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Śląskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych

Dyrektorem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości został Mieczysław Płaneta. Jest absolwentem Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego. Od 1993 roku był zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Od 1997 pracował na stanowisku wicedyrektora. W 2009 roku został mianowany dyrektorem. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Integracji Europejskiej, Prawa Pracy oraz Zarządzania MBA.

Grzegorz Sikorski, nowy dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia ukończył ze specjalizacją „Pośrednictwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy”. W latach 2003-2011 był kierownikiem filii WUP w Częstochowie. W latach 2011-2014 kierował pracami Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Częstochowy. Od 2014 roku pracował na stanowisku p.o. wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Od 5 lat jest też asystentem w Zakładzie Pracy Socjalnej/ Zakład Doradztwa Zawodowego w częstochowskiej Akademii Długosza.

Adam Banasiak będzie kierować pracami Częstochowskiego Biura Geodezji Terenów Rolnych. Od 1996 roku pracował na różnych stanowiskach w tej jednostce Samorządu Województwa. W 2011 został zastępcą dyrektora. Z wykształcenia jest inżynierem geodetą. Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu. Wiedzę uzupełniał na studiach podyplomowych w zakresie gleboznawstwa, klasyfikacji i kartografii gleb, urządzania wsi i gospodarstw rolnych oraz administracji publicznej.

Nowi dyrektorzy zostali wybrani w drodze konkursów. Swoją pracę rozpoczęli 1 kwietnia br. Zostali powołani na czas nieokreślony.