Mam zawód – mam pracę w regionie czyli szansa dla tysięcy uczniów

Prawie 15 tys. uczniów wzięło udział w programie kształcenia zawodowego

W Sosnowcu podsumowano projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie z Kuratorium Oświaty w Katowicach wraz z 30 powiatami i miastami – organami prowadzącymi szkoły zawodowe.

Wart ponad 64 mln zł projekt otrzymał 56 mln zł wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to największy projekt – zarówno pod względem skali działań, jak i wartości – realizowany w województwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jeden z największych projektów realizowanych w ramach tego Programu w skali całego kraju.

„Edukacja i rozwój gospodarczy są zadaniami samorządu województwa. Mamy zatem do czynienia z projektem łączącym te dwa zadania. Jeśli autorom projektu udało się dotrzeć do ponad czternastu tysięcy młodych ludzi, oznacza to, że są to bardzo dobrze wydane pieniądze. Jeśli nauczyciele potrafią natomiast przygotować uczniów do wykonywania zawodów, na które jest na rynku popyt i po których można uzyskać pracę, to owoce tego typu działań na pewno będą widoczne w naszym regionie” – powiedział podczas konferencji marszałek Mirosław Sekuła.

W ramach projektu uczniowie zasadniczych szkól zawodowych i techników skorzystali z doradztwa zawodowego, praktyk i staży. Odwiedzali pracodawców podczas wizyt studyjnych. Dla nich zorganizowano też staże i praktyki zawodowe.

Niezwykle ważnym elementem projektu jest także doposażenie wszystkich 285 szkół uczestniczących w projekcie w nowoczesne materiały dydaktyczne jak m.in. podręczniki, programy multimedialne, filmy edukacyjne, kalkulatory, drobne narzędzia, przybory gastronomiczne.

O nowy specjalistyczny sprzęt wzbogaciło się 185 pracowni praktycznej nauki zawodów związanych z m.in. z branżami energetyczną, motoryzacyjną, telekomunikacyjną, informatyczną, transportową oraz ochrony środowiska.

„Inwestorzy, którzy decydują się lokować u nas nowe inwestycje, na każdym kroku pytają o poziom wykształcenia mieszkańców. To obok infrastruktury czy lokalizacji najważniejszy czynnik decydujący o atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Dzięki takim projektom jak ten, dającym kwalifikacje i praktyczne umiejętności, przekonanie ich do zainwestowania tutaj będzie łatwiejsze” – podsumował członek Zarządu Województwa Arkadiusz Chęciński.

Kurator Oświaty Stanisław Faber zwrócił uwagę na zaangażowanie samorządów lokalnych w realizację programów rozwoju zawodowego. „Nasza diagnoza szkolnictwa zawodowego i ustawiczne podnoszenie jego jakości to efekt dobrej współpracy z samorządami. Ta oferta umożliwia nie tylko jej zacieśnienie, ale i zwrócenie uwagi na najważniejsze wyzwania w tym zakresie. Szkolnictwo zawodowe wymaga podnoszenia jakości, ale równocześnie uświadomienia rodzicom i uczniom, że wybór wykształcenia zawodowego, zdobycie konkretnego zawodu to bardzo dobry kierunek na przyszłość” – powiedział.

Konferencji towarzyszył Festiwal Zawodów, w trakcie którego uczestnicy projektu – uczniowie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – zaprezentowali swoje umiejętności zdobyte zarówno w trakcie nauki zawodu w szkole, jak i dzięki uczestnictwu w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Zaplanowano m.in. pokazy i konkursy florystyczne, fryzjerskie, kelnerskie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
            Fragm. filmu promujacego projekt Fragm. filmu promujacego projekt Fragm. filmu promujacego projekt Fragm. filmu promujacego projekt

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o projekcie „Mam zawód-mam pracę w regionie”.