Samorządy wobec nowych wyzwań

Polityka społeczna oraz nowa unijna perspektywa programowania – te tematy zdominowały kończący się konwent marszałków województw RP

Ostatni konwent pod świętokrzyską prezydencją odbywał się w dniach 29-30 maja na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Obok problematyki społecznej, poruszanej w trakcie pierwszego dnia spotkania i dyskusji poprzedzonej wystąpieniami m.in. Anny Komorowskiej, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Andrzeja Biernata, najwięcej miejsca poświęcono problematyce związanej z nową unijną perspektywą na lata 2014-2020.

„Wyzwaniem, jakie stoi przed Polską, jest zmiana podejścia do organizacji systemów innowacji i zmiana myślenia, z absorpcji środków na ich inwestowanie, a także postawienie na duże, ambitne projekty, które wpływają na rzeczywistość. Należy lepiej wykorzystać kapitał ludzki i budować relacje międzynarodowe” – podkreślał jeden z prelegentów, prof. Mirosław Miller.

W drugim dniu obrad omawiane były zagadnienia dotyczące finansowania edukacji, kultury i sportu, również w odniesieniu do nowej unijnej perspektywy.

Zakończony właśnie konwent był ostatnim pod świętokrzyską prezydencją. Kolejne odbywać się będą w województwie lubelskim. W dwudniowych obradach konwentu brał udział członek Zarządu Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa.

Pierwsza część obrad w ramach Konwentu Marszałków RP była połączona z posiedzeniem Konwentu Przewodniczących Sejmików i Dyrektorów Biur Województw RP. W obradach udział wziął Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.