Internetowa Baza Informacyjna Służb Społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do korzystania z Internetowej Bazy Informacyjnej Służb Społecznych (IBISS)
Baza zawiera informacje o ok. 1750 organizacjach i instytucjach zajmujących się:
  • pomocą społeczną,
  • wsparciem niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku,
  • profilaktyką i leczeniem uzależnień,
  • szkolnictwem specjalnym,
  • przeciwdziałaniem bezrobociu.
Wśród umieszczonych w bazie instytucji znaleźć można placówki wsparcia, urzędy oraz ponad 350 różnego rodzaju organizacji pozarządowych działających w województwie śląskim. Baza powstała na początku 2003 roku jako jeden z elementów zintegrowanego systemu pomocy społecznej. Ułatwia przepływ informacji oraz wspiera współpracę pomiędzy instytucjami i organizacjami. Zaletą bazy jest łatwy i szybki dostęp do danych o ponad 60 typach instytucji oraz prawie 50 formach świadczonych przez nie usług. Użytkownik bazy może uzyskać również informacje dotyczące danych teleadresowych (łącznie z adresami: www oraz e-mail), zasięgu działania oraz czasu pracy instytucji. Baza nie jest zamknięta. Za pośrednictwem Internetu organizacje mogą się w niej rejestrować bądź też uzupełniać zawarte w niej dane. Obecnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przygotowuje edycję bazy na nośniku CDR w nakładzie 3 tys. egzemplarzy. Płyty będą dostępne pod koniec b.r. Internetowa Baza Informacyjna Służb Społecznych (IBISS)