Podsumowano Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich w regionie

Ponad 250 przedstawicieli samorządów lokalnych uczestniczyło w zakończonym właśnie cyklu szkoleń zorganizowanym przez Zarząd Województwa oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
Podczas konferencji podsumowującej realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich omawiano wykonanie zadań określonych w Komponencie B-3, którego głównym celem jest rozwijanie praktycznych umiejętności urzędników i radnych w zakresie planowania oraz wdrażania projektów z wykorzystaniem unijnych bądź krajowych środków pomocowych. Jak podkreślił Tomasz Potkański, kierownik programu PAOW w MSWiA - „realizacja programu to nie cel sam w sobie lecz drogowskaz ułatwiający samorządowcom dotarcie do najlepszych rozwiązań”. Ostatecznym sprawdzianem przygotowania gmin do wprowadzenia w życie poszczególnych projektów będzie dzień naszego wejścia do Unii Europejskiej, gdy przyjdzie czas na ich wdrożenie i realizację. Konferencja była również okazją do zaprezentowania 10 wybranych projektów, które Fundacja wskazała jako przykład umiejętnego wykorzystania możliwości zawartych w poszczególnych komponentach Programu. Z analizy wszystkich projektów wynika, iż gminy preferują działania związane z ochroną środowiska, choć jak przyznał Franciszek Kadzik, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie zabrakło również pomysłów zwiększenia pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich (korzystanie z mikropożyczek, dotacji i niskoprocentowych kredytów). Wśród działań w ramach sektora edukacyjno – informacyjnego preferowane będzie tworzenie Internetowych Centrów Zasobów Informacji. Realizowane będą także kolejne cykle specjalistycznych szkoleń. W konferencji uczestniczyli m.in. Jan Grela, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Andrzej Waliszewski Wicewojewoda Śląski, Jan Król Członek Rady Nadzorczej FRDL, a także przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Dionizy Smoleń.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Konferencji towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych  W konferencji uczestniczył m.in. Jan Grela, Wicemarszałek Województwa Śląskiego  Przedstawiciele samorządów lokalnych prezentują foldery i wydawnictwa promocyjne