Inwestycje infrastrukturalne w województwie śląskim

Na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach obradował dzisiaj zespół posłów sejmowej Komisji Infrastruktury
W spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, władz Województwa Śląskiego i Katowic a także Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, GTL oraz PKP uczestniczyli posłowie Janusz Piechociński (Przewodniczący Komisji), Barbara Blida oraz wiceprzewodniczący Komisji Jerzy Polaczek i Bogusław Liberadzki. Samorząd Województwa reprezentowali Marszałek Michał Czarski, Członek Zarządu Wiesław Maras oraz Jacek Stumpf, dyrektor Wydziału Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego. W czasie spotkania zreferowano przebieg inwestycji drogowych na drogach krajowych w województwie śląskim oraz omówiono inwestycje planowane na lata 2004-2005 z uwzględnieniem zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Marszałek Województwa Michał Czarski przedstawił inwestycje drogowe na drogach wojewódzkich, realizowane przez samorząd wojewódzki w roku bieżącym, a także przedsięwzięcia planowane na lata 2004 – 2005. Województwo Śląskie uzyskało wysoką ocenę członków Komisji za podjęte dotąd przedsięwzięcia. Znaczne środki przeznaczone na budowę Drogowej Trasy Średnicowej oraz śląskiego odcinka autostrady A4 zostały dobrze zagospodarowane. Zaawansowane są także znaczące środki w tworzenie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów (71 mln zł w 2004) pod autostradę A1. Poseł Barbara Blida przedstawiła interesującą koncepcję inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany przepisów o przetargach dotyczących inwestycji drogowych. Chodzi o to by eliminować nie tylko najdroższe oferty ale również te najtańsze, które skalkulowane poniżej bezstronnej symulacji minimalnych kosztów, rodzą podejrzenie o dumping i stawiają pod znakiem zapytania możliwość zrealizowania inwestycji wg deklarowanego przez wykonawcę kosztorysu i harmonogramu. Praktyka wskazuje, iż najtańsi oferenci nie gwarantują rzetelnego wykonania zlecenia i częściej nie są w stanie wywiązać się z podjętych zobowiązań wobec zleceniodawców a także własnych pracowników. „Znaczna koncentracja inwestycji drogowych w województwie śląskim sprzyja dokonującej się w tym regionie restrukturyzacji przemysłu wydobywczego i ciężkiego. Praca w tej rozwijającej się branży to obiecująca alternatywa dla górników poszukujących nowego zatrudnienia” stwierdził Janusz Piechociński nawiązując do programu łagodzenia skutków restrukturyzacji przemysłu i społeczno-gospodarczych przemian na Śląsku. Podczas przedpołudniowej części posiedzenia rozmawiano także o inwestycjach kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości regionalnych przewozów PKP. Po południu uczestnicy spotkania odwiedzili budowę autostrady A4 w okolicach Rudy Śląskiej, wizytowali budowę wschodniego odcinka DTŚ oraz węzeł drogi S1 w Podwarpiu. O godz. 16.00 rozpoczęła się wizyta członków Komisji w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach, gdzie goście zapoznają się z perspektywami rozwojowymi lotniska, planowanymi inwestycjami oraz strategią Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Drogowa Trasa Średnicowa  Od lewej: Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury Jerzy Polaczek, Przewodniczący Komisji Janusz Piechociński i Marszałek Województwa Michał Czarski.