Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze. Otrzymało je 22 nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, wobec których samorząd województwa sprawuje funkcję organu założycielskiego
Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze. Otrzymało je 22 nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, wobec których samorząd województwa sprawuje funkcję organu założycielskiego. Nagrody przyznano m.in. za współpracę z uczelniami wyższymi i samorządami lokalnymi, tworzenie programów edukacji regionalnej i europejskiej oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionu określonych w strategii rozwoju oraz programach gospodarczej restrukturyzacji. Nagrody przyznano także za wspomaganie rozwoju talentów dzieci i młodzieży. Zgodnie z regulaminem wnioski mogły składać rady pedagogiczne, dyrektorzy szkół, związki zawodowe nauczycieli oraz lokalne samorządy. Nagrody przyznawane są raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku do konkursu zgłoszono 80 wniosków ocenianych przez komisję konkursową. Łącznie, na nagrody w roku bieżącym, w budżecie województwa przeznaczono 88 000 zł. Każdy z wyróżnionych otrzymał 4 000 zł brutto. Uroczystość odbyła się w Sali Audytoryjnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Nagrodę odbiera Lechosław Hojnacki z Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej Uroczystość odbyła się w Sali Audytoryjnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach W uroczystości uczestniczył także wicemarszałek Sergiusz Karpiński (pierwszy z prawej) Na zdjęciu Alina Chmielowska z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach Uroczystość uświetnił występ Jacka Maksymiuka (fortepian) oraz Krzysztofa Lasonia (skrzypce) - nauczycieli z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Załączniki
tagi: