Kilka tysięcy ofert dla poszukujących pracy

W Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie podczas Europejskich Targów Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji na poszukujących zatrudnienia czekało ponad trzy tysiące ofert

„Dla nas ważne jest, aby bezrobocie w województwie śląskim było najniższe, by lepiej była wykorzystywana aktywność i potencjał pracowników. Mamy nadzieję, że Targi Pracy pozwolą poszukującym zatrudnienia na lepsze poznanie wymagań i oczekiwań pracodawców. Warto zapamiętać, że bezrobocie w województwie śląskim spadło od stycznia z 11,7% do 9,8%. To dobrze świadczy o koniunkturze w naszym województwie” – powiedział wicemarszałek Kazimierz Karolczak.

Podczas tegorocznej edycji tego wydarzenia organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach swe oferty zaprezentowało 95 wystawców, m.in. pracodawców krajowych i zagranicznych, powiatowych urzędów pracy, instytucji szkoleniowych oraz wspierających rozwój przedsiębiorczości.

W trakcie targów uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących zasad prezentacji oraz zakładania własnej działalności gospodarczej.

Na poszukujących zatrudnienia czekały oferty pracy m.in. w bankowości, przemyśle produkcyjnym, handlu, branży IT, logistyce. Poszukiwani byli wykwalifikowani spawacze, monterzy, kierowcy, operatorzy maszyn, doradcy finansowi i ubezpieczeniowi oraz informatycy. Oferty mogli znaleźć lekarze oraz pielęgniarki.

Na stanowiskach pracodawców można było złożyć swoje CV oraz wypełnić formularze rekrutacyjne. Do dyspozycji odwiedzających byli doradcy EURES – Sieci Europejskich Ofert Pracy z krajów europejskich.

Zdaniem dyrektora WUP Grzegorza Sikorskiego przez następne kilka lat mogą nastąpić zmiany na rynku pracy w województwie śląskim. Do 2023 roku Urząd Pracy będzie dysponować ponad 50 mln euro na kształcenie zawodowe, druga taka kwota ma być przeznaczona na kształcenie ustawiczne.

Jednym z projektów, które zamierza zrealizować WUP, jest rozwój tzw. dualnego kształcenia zawodowego dla uczniów. Ten system zakłada ścisłe połączenie teorii z praktyczną nauką zawodu. Głównym partnerem dla szkoły ma być pracodawca. Będzie on mógł zarówno określać swoje wymagania co do nauki zawodu, jak i organizować u siebie staże.

Przygotowywany przez WUP projekt może zostać wdrożony od następnego roku szkolnego. Jak poinformował dyrektor tej instytucji, na bazie istniejącego systemu kształcenia zawodowego mają funkcjonować 32 klasy z nowym systemem kształcenia zawodowego. Połowa z nich będzie w technikach, połowa w szkołach zawodowych. Obecnie Katowicka Strefa Ekonomiczna, główny partner projektu, pracuje nad określeniem potrzeb firm i wymagań działających na jej terenie. Przy realizacji projektu ma też współpracować Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, która kształci w tym systemie adeptów zawodu.

„Dzięki wdrażaniu tego projektu nasza instytucja będzie miała wpływ na harmonizowanie rynku pracy. Kraje z dualnym systemem kształcenia mają niski poziom bezrobocia wśród młodzieży” – podkreślił dyrektor WUP Grzegorz Sikorski. Korzyścią z wprowadzenia tego systemu może być też zahamowanie wśród młodych pracowników migracji w poszukiwaniu pracy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.