Polsko-chorwacka nić współpracy

List intencyjny w sprawie współpracy Województwa Śląskiego z Żupanią Szybenicko-Knińską podpisano dzisiaj w Katowicach

W trakcie uroczystości, która odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, dokument podpisali przedstawiciele władz obu regionów – marszałek Mirosław Sekuła i reprezentujący Żupanię Szybenicko-Knińską żupan Goran Pauk. „To dla nas ważne wydarzenie, gdyż województwo śląskie jest pierwszym regionem, z którym podpisujemy takie porozumienie. Zrobimy wszystko, by wcielić w życie zapisy listu intencyjnego i rozwijać współpracę obu regionów” – podkreślał Goran Pauk.

Celem współpracy ma być wzmocnienie relacji dwustronnych i współdziałanie w zakresie współpracy gospodarczej, kulturalnej oraz turystycznej, a także wymiana doświadczeń w kwestii pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych. Szczegółowe zakresy współpracy zostaną wypracowane w trakcie najbliższych spotkań i rozmów przedstawicieli obu regionów.

„Jestem pewien, że nasza współpraca wpisuje się w szerszy kontekst i oba regiony, tak Polska jak i Chorwacja, mają do odegrania istotną rolę w Europie Środkowej. Jeżeli ta współpraca przyczyni się do rozwoju naszych regionów, to nasze cele zostaną zrealizowane” – stwierdził marszałek Mirosław Sekuła, dziękując za wizytę i za podpisanie listu intencyjnego.

Podpisanie dokumentu było głównym punktem wizyty delegacji chorwackiej w naszym województwie.


Żupania Szybenicko-Knińska to region położony w środkowo-południowej Chorwacji, ze stolicą w Szybeniku o powierzchni niespełna 3 tys. kilometrów kwadratowych i ok. 110 tys. ludności. Gospodarka żupanii koncentruje się na handlu, turystyce, budownictwie i przemyśle przetwórczym. Region jest liderem branży aluminiowej, znaczną rolę odgrywa także przemysł stoczniowy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki