Szansa dla organizacji młodzieżowych

Komisja Europejska ogłosiła dwa konkursy adresowane do organizacji młodzieżowych. Do podziału dla najlepszych projektów planowanych do realizacji w 2004 roku jest 3,7 mln euro.
W ramach pierwszego programu (call for proposals DG EAC 17/03 Official Journal C247 15 October 2003), o granty mogą się starać młodzieżowe organizacje pozarządowe, które zamierzają działać na rzecz dialogu i współpracy młodzieży. Ma to być realizowane poprzez promowanie różnorodności kulturowej i etnicznej, realizację inicjatyw w dziedzinie sportu, wdrażanie technik informatycznych, organizację wolontariatu oraz wymianę młodzieży. Budżet konkursu wynosi 2 mln euro. Wnioski można składać do 31 grudnia 2003 roku. W ramach drugiego programu (call for proposals EAC/66/03 Official Journal C249 17 October 2003) dofinansowanie otrzymają organizacje młodzieżowe, które złożą wnioski związane m.in. z realizacją wymiany młodzieży i organizacją pracy wolontariatu, organizacją programów edukacyjnych i szkoleniowych, konferencji oraz festiwali. Dotacje mogą otrzymać także projekty związane z prowadzeniem akcji informacyjnych promujących tematykę unijną. Budżet programu wynosi 1,7 mln euro. Termin składania wniosków mija 5 grudnia 2003 roku. Szczegółowe informacje dotyczące programów można uzyskać na stronie internetowej Programu „Młodzież” Youth Programme(http://europa.eu.int/comm/youth/). Dodatkowo pytania dotyczące programu EAC/66/03 Official Journal C249 17 October 2003 można również przesyłać faksem pod nr. +32(2)299 41 58. Dodatkowych informacji udziela także Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. Regional Office of Silesia (Poland) in Brussels Avenue des Arts 50, 1000 Bruxelles tel.: +32.2.514.77.67 fax: +32.2.733.92.55 mail: rosv.brussels@silesia-region.pl