Przyszli dyplomaci u marszałka

Marszałek województwa śląskiego Michał Czarski spotkał się ze studentami Uniwersytetu Lwowskiego oraz słuchaczami polskich uczelni uczestniczącymi w międzynarodowej konferencji "Droga Ukrainy"
Goście z Ukrainy zapoznali się z gospodarczym i społecznym wizerunkiem województwa śląskiego. Marszałek Czarski mówił też o roli samorządu terytorialnego oraz walorach turystycznych regionu. Rozmawiano także o restrukturyzacji górnictwa i programie łagodzenia skutków bezrobocia. Studenci pytali o inwestycje zagraniczne na terenie województwa śląskiego. Interesowały ich sposoby pozyskiwania nowych inwestorów. Młodzież interesowała się także wpływem funkcjonowania sieci hipermarketów na działalność drobnych przedsiębiorców i małych punktów handlowych. Studenci zwiedzili gmach Sejmu Śląskiego oraz zapoznali się z historią budynku i funkcjonowaniem administracji samorządowej i państwowej w regionie. Organizatorem spotkania było Centrum Młodych Dyplomatów oraz Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych działające na Uniwersytecie Śląskim. Międzynarodowa Konferencja "Droga Ukrainy" to inicjatywa adresowana do studentów zainteresowanych problematyką stosunków między oboma państwami. Tematyka konferencji obejmuje m.in. problemy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązania ustrojowe w Polsce i na Ukrainie oraz rolę samorządu terytorialnego i lokalnych mediów. Polscy studenci chcą pokazać kolegom z Ukrainy nasze rozwiązania transformacyjne i wspólnie zbudować rozwiązania modelowe. "Siłą społeczeństw są dzisiaj ludzie młodzi, którzy w przyszłości będą decydować o losach swoich krajów" podkreślają organizatorzy spotkania. Uczestnicy konferencji zastanawiają się także nad przyszłością Europy w aspekcie „szerokiego rozszerzenia" obejmującego również Ukrainę. W ramach konferencji odbywającej się w dniach 20 - 30 października, zaplanowano spotkania z lokalnymi politykami, pracownikami administracji państwowej, reprezentantami regionalnej nauki, kultury i mediów a także z organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy konferencji odwiedzą także najpiękniejsze zakątki Polski. Zobaczą m.in. Kraków, Warszawę i Pszczynę. Patronat nad konferencją objął m.in. marszałek województwa śląskiego Michał Czarski.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Uczestnicy konferencji zwiedzają Gmach Sejmu Śląskiego Na pytania studentów odpowiadał marszałek Michał Czarski Prezentacja województwa Zwiedzanie Gmachu Sejmu