Dotacje dla szkół na terenach wiejskich

W województwie śląskim na remonty i wyposażenie szkół oraz świetlic na terenach wiejskich zostanie przeznaczona kwota 820 tys. euro
Rozpoczęto wdrażanie podkomponentu B-2 „ edukacja” w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Dotacja została przyznana na podstawie umowy kredytowej pomiędzy Rządem RP a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Zgodnie z projektem, wysokość dofinansowania ze środków kredytu rządowego może wynieść do 42% ogólnej wartości inwestycji. O dotacje mogą ubiegać się gminy wiejskie, które planują modernizację oraz poprawę wyposażenia szkół podstawowych oraz gimnazjów. Termin składania wniosków mija 15 grudnia b.r. O rozdziale dotacji zadecyduje Regionalny Komitet Sterujący. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programów, Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, ul. Powstańców 28, pok.205. Adres do korespondencji : 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46. Osoby odpowiedzialne: Grzegorz Domagalski, Halina Szustak, Zofia Hercberg tel. (032) 20 78 651, fax (032) 20 78 652, e-mail: biuro.paow@silesia-region.pl
Linki do stron zewnętrznych
Podkomponent B2 "Edukacja"