Procesy Informatyzacji

Rozpoczęło się badanie dotyczące stopnia informatyzacji urzędów miast, gmin i powiatów w Województwie Śląskim
Badanie jest pierwszą w Województwie Śląskim próbą zdiagnozowania stopnia zaawansowania procesów informatyzacyjnych, zarówno w Urzędach, jak i w samych gminach, powiatach, miastach. Jego celem jest zebranie i opracowanie kompleksowych danych na temat infrastruktury informatycznej, funkcjonujących w urzędach systemów i aplikacji. Badanie to jest elementem większego przedsięwzięcia - projektu Prelude, ukierunkowanego na wykorzystywanie szans i podejmowanie wyzwań stojących przed Województwem Śląskim związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego. Do udziału w badaniu zaproszone zostały wszystkie urzędy Gmin, Miast i Powiatów w Województwie Śląskim. Do każdego z nich zostało wysłane zaproszenie do wypełnienia ankiety, dostępnej na stronie Województwa Śląskiego. Termin składania formularzy ankiet upływa z dniem 20 listopada br. Wszelkich informacji udziela Anna Słupina, Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pok. 393, Tel. +48 (32) 20 78 271, e-mail: ankieta@silesia-region.pl
Załączniki
List marszałka skierowany do urzędów Gmin, Miast i Powiatów Województwa Śląskiego