Ocalić od zapomnienia

Dzień Wszystkich Świętych
W wigilię Dnia Wszystkich Świętych marszałek Michał Czarski, w towarzystwie wojewody Lechosława Jarzębskiego oraz prezydenta Katowic Piotra Uszoka oddał hołd ludziom zasłużonym dla historii Śląska. Wiązanki kwiatów i znicze spoczęły na mogiłach m.in. Wojciecha Korfantego, Józefa Rymera, Jerzego Ziętka, Stanisława Ligonia, Arki Bożka oraz Biskupów Katowickich. Uczestnicy ceremonii pochylili się także nad mogiłą Harcerzy i Powstańców Śląskich Obrońców Katowic w 1939r oraz przed pomnikami Męczeństwa Więźniów Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, Obrońców Katowic z września 1939r., Grobem Nieznanego Policjanta Polskiego, Pomnikiem Nieznanych Żołnierzy Polskich i Powstańców Śląskich oraz Pomnikiem Nagrobnym Żołnierzy Organizacji Niepodległościowych pomordowanych w latach 1945 – 1956.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Przed Pomnikiem Nagrobnym Żołnierzy Organizacji Niepodległościowych pomordowanych w latach 1945 – 1956 – Cmentarz w Panewnikach  Chwila zadumy nad bezimiennymi mogiłami na Cmentarzu Garnizonowym w Katowicach  Przed mogiłą Harcerzy i Powstańców Śląskich Obrońców Katowic w 1939