Strona www.silesia-region.pl ponownie najlepsza!

Serwis Województwa Śląskiego po raz drugi okazał się najlepszym spośród wszystkich stron internetowych Urzędów Marszałkowskich w Polsce.
Raport "Administracja Publiczna w Sieci 2003" został opracowany przez zespół Stowarzyszenia "Internet Obywatelski". Oceniono strony WWW centralnej administracji państwowej oraz głównych urzędów terytorialnych: marszałkowskich i wojewódzkich. W tegorocznych badaniach uwzględniono także strony 18 głównych miast. Przy ocenie stron WWW użyto metody WAES (Website Attribute Evaluation System) – Wielokryterialnego Systemu Oceny Serwisów Internetowych. Oceny koncentrują się na dwóch kategoriach: przejrzystości serwisu i jego interaktywności. Pod uwagę brano m.in. strukturę strony, zawartość tematyczną, dostępność kontaktów i informacji o instytucji. Jako silne strony serwisu www.silesia-region.pl wymieniono m.in. katalog uchwał wraz z wyszukiwarką, dostępność licznych adresów e–mailowych i danych teleadresowych, możliwość pobierania urzędowych formularzy oraz dużo praktycznych informacji o województwie. W badaniu serwisów WWW ministerstw najlepszy wynik uzyskała strona Ministerstwa Finansów. Wśród urzędów wojewódzkich najwyższą ocenę dostał serwis Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
Linki do stron zewnętrznych
Streszczenie raportu