Komunikat personalny

Odwołanie dyrektora szpitala w Częstochowie
Zarząd Województwa Śląskiego odwołał z dniem 28 listopada 2003 Grażynę Drewniak ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.