Współpraca siłą samorządów

Przedstawiciele samorządów skupieni wokół Śląskiego Związku Gmin i Powiatów rozmawiali o nowej perspektywie unijnego finansowania oraz wykorzystaniu unijnych środków

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbywał się w Węgierskiej Górce, a w jego obradach uczestniczył marszałek Wojciech Saługa. Spotkanie było okazją nie tylko do dyskusji o przedsięwzięciach, które udało się zrealizować w ramach kończącej się perspektywy, ale także przetarciem przed wdrażaniem nowej.

Prezydent Bielska-Białej i zastępca przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Jacek Krywult zwrócił uwagę na okoliczności spotkania. „Pierwszą jest dwudziestopięciolecie samorządu, które skłania nas do refleksji nad kondycją samorządów i rolą, jaką odgrywają, a drugą - podpisane kilka dni temu porozumienie w sprawie wykorzystania środków unijnych przez subregiony w nowej perspektywie unijnej. Chcemy, żeby każda, nawet najmniejsza gmina miała swój udział w ich zagospodarowaniu i wspomniane porozumienie to przybliża. Wykorzystanie tych środków, być może ostatnich w takim rozmiarze, pozwoli nam dalej się rozwijać” – podkreślił Jacek Krywult.

Do porozumienia zawartego między Województwem Śląskim i subregionami, wprowadzającego nowy mechanizm Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, odniósł się również marszałek Wojciech Saługa. „Ta współpraca na szczeblu wielu samorządów jest niezbędna. W tej chwili rozliczamy środki w ramach minionej perspektywy, uzupełniamy ją w miarę możliwości projektami z listy rezerwowej, ale już jesteśmy gotowi na nową. Chcemy podzielić się tą odpowiedzialnością i tymi pieniędzmi z subregionami, bo uważamy, że warto współpracę zacieśniać” – przekonywał Wojciech Saługa.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z prezentacją dotyczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202 i rozkładem środków w ramach poszczególnych priorytetów. Prawie jedną trzecią z 3,5 mld euro będą miały do dyspozycji cztery subregiony, właśnie w ramach ZIT/RIT. Za te pieniądze samorządy lokalne będą realizowały założenia swoich strategii subregionalnych, które obejmują m.in. inwestycje z zakresu rewitalizacji, rozwoju infrastruktury edukacyjnej, przygotowania terenów inwestycyjnych, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, podnoszenia efektywności energetycznej czy też transportu publicznego.

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów potrwa do piątku, 20 marca. W drugim dniu dyskusja skupiać się będzie m.in. na skutecznej komunikacji społecznej w samorządzie lokalnym, czy współpracy samorządów w ramach Działań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w latach 2014-2020.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.