Ochrona śląskiego dziedzictwa kulturowego

2 grudnia br. na terenie skansenu "Królowa Luiza" w Zabrzu wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński i prezydent Zabrza Jerzy Gołubowicz podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy gminą Zabrze a Województwem Śląskim
Celem porozumienia jest współdziałanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska poprzez realizację projektu „Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Ze względu na olbrzymi zasięg projektu i zakres robót, projekt podzielono na trzy niezależne etapy „Guido” i „Królowa Luiza” oraz „Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną”. Zgodnie z projektem istniejącą infrastruktura skansenu górniczego „Królowa Luiza” zostanie uzupełniona, m.in. o punkt obsługi turystów, poczekalnię, punkt gastronomiczny, salę audiowizualną i wystawową oraz parking. Dalszym krokiem będzie odbudowa i udostępnienie zwiedzającym „Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”. Na tej bazie powstanie Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej, pod którego opieką znajdą się zabytki techniki z całego Górnego Śląska. Przewiduje się, iż przyszły kompleks przyciągnie ok. 120 tys. turystów rocznie. Zawarte porozumienie jest podstawą do uzyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt projektu oszacowano na ok. 60 mln zł, z czego 75% może być sfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. „To jest projekt interdyscyplinarny, turystyczny, edukacyjny i kulturowy. Właśnie takie projekty będą preferowane przez samorząd województwa przy ubieganiu się o środki europejskie” – powiedział wicemarszałek Sergiusz Karpiński po podpisaniu porozumienia. Podpisane porozumienie pozwoli na współpracę gminy Zabrze z samorządem województwa w promowaniu i kultywowaniu śląskiego dziedzictwa przemysłowego. Realizacja projektu otwiera drogę do promocji jednej z najciekawszych atrakcji na turystycznej mapie Górnego Śląska.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie porozumienia o współpracy  Podpisanie zorganizowano na terenie skansenu „Królowa Luiza” w Zabrzu  O przebiegu prac nad finansowaniem projektu poinformowała dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Łucja Ginko

Załączniki
Porozumienie o współpracy