200 tys. zł na promocję zdrowia psychicznego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”

Wsparcie finansowe mogą pozyskać projekty nakierowane m.in. na promocję zdrowia psychicznego, wsparcie psychologiczne dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi, rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w pracy. Premiowane będą także działania nakierowane na integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi oraz organizację systemu poradnictwa dla potrzebujących pomocy przy tego typu problemach.

Udział w konkursie mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia samorządowe oraz związki wyznaniowe w terminie do 15 kwietnia br.

Budżet konkursu to 200 tys. zł.

Linki do stron zewnętrznych
Regulamin konkursu
tagi: