Szkolnictwo zawodowe ma przyszłość

Odczarować negatywny obraz szkolnictwa zawodowego i dostosować ofertę do zmieniającej się rzeczywistości. To pierwsze kroki do uzdrowienia rynku pracy.

Kondycja szkolnictwa zawodowego i perspektywy dopasowania go do potrzeb pracodawców były głównym tematem konferencji „Edukacja zawodowa kluczem do przyszłości regionu”. W spotkaniu, obok samorządowców i przedstawicieli firm z województwa śląskiego, udział wzięła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

„Szkolnictwo zawodowe trzeba odbudować i tu na Śląsku widać to bardzo wyraźnie. Musimy poznać potrzeby rynku pracy i na tej podstawie przystosować szkolnictwo zawodowe do jego potrzeb. Praktyczna nauka zawodu powinna odbywać się w miejscu pracy, dlatego warto zachęcać firmy, by tworzyły miejsca praktyk dla młodych ludzi i wiązały z nimi przyszłość” – podkreślała Joanna Kluzik-Rostkowska. Minister przedstawiła zarys koncepcji związanej z rozwojem szkół zawodowych i ich powiązaniem ze środowiskiem biznesu m.in. w oparciu o specjalne strefy ekonomiczne.

W trakcie spotkania zaprezentowano także założenia sieci K2 – systemowe rozwiązania dla Śląska. W ramach programu ma powstać sieć centrów kariery i kompetencji po to, by oczekiwania pracodawców związane z kształceniem kadr były zbieżne z programem nauczania w szkołach zawodowych, a ich absolwenci dobrze odnajdywali się na rynku pracy. Pierwszym krokiem na drodze do zmian w tym zakresie jest zmiana postrzegania szkolnictwa zawodowego wśród młodych ludzi i ich rodziców.

„Zależy nam na tym, by szkolnictwo zawodowe przestało się negatywnie kojarzyć i stało się wśród młodych ludzi po prostu modne. Ta inwestycja w ludzi, w ich kształcenie i zdobywanie kompetencji zawodowych zadecyduje o konkurencyjności regionu, o jego przyszłości. Dziś potrzebujemy diagnozy rynku pracy, musimy poznać potrzeby pracodawców i dostosować do nich szkolnictwo zawodowe” – stwierdził marszałek Wojciech Saługa. W trakcie spotkania marszałek Wojciech Saługa wręczył również wyróżnienia za podnoszenie jakości kształcenia przyznawane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Temat konferencji wpisuje się w przyjęty niedawno przez Zarząd Województwa „Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Działania w nim zapisane będą finansowe m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na realizację projektów z tego zakresu przeznaczono ok. 116 mln euro, w tym ponad 32 mln euro na wyposażenie szkół zawodowych w sprzęt. Program promuje m.in. rozwój staży i praktyk dla uczniów, płatne szkolenia dla nauczycieli w firmach, tworzenie klas i kierunków na potrzeby konkretnych pracodawców oraz zakładanie nowoczesnych pracowni do nauki zawodu. Jest ukierunkowany na współpracę szkół zawodowych z uczelniami oraz środowiskami gospodarczymi i przedsiębiorstwami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy