Gminy dla społeczności lokalnej

Wręczono nagrody w konkursach „Gmina Przyjazna Ekonomii Społecznej” oraz „Gmina przyjazna rodzinie”

„Gmina Przyjazna Ekonomii Społecznej” to konkurs promujący ideę przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu.

Ocenie podlega współpraca gminy z podmiotami należącymi do sektora ekonomii społecznej, formalne wsparcie, zaangażowanie w ich inicjatywy oraz stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Nagrody otrzymały:

1. Bielsko-Biała

2. Mikołów

3. Zabrze

Ekonomia społeczna, gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna to sposób prowadzenia działalności łączącej cele ekonomiczne oraz społeczne. W tą działalność wpisują się spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy i inwalidów, spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym, organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną działalność statutową lub gospodarczą oraz spółki z o.o. non profit.

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie” promuje działania na rzecz wsparcia rodzin, kreowania pozytywnego wizerunku rodziny, jej roli oraz znaczenia w społeczności lokalnej.

Ocenie podlega czas trwania oraz skuteczność realizowanych działań, współpraca samorządów z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi a także zaangażowanie mieszkańców w ich realizację.

W tegorocznej edycji nagrody otrzymały:

1. Sosnowiec

2. Łazy

3. Bielsko-Biała

Konkurs został zorganizowany w ramach Projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Podczas uroczystości wręczono także nagrody za „Plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim”.

Otrzymały je:

1. Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

2. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

3. Spółdzielnia Socjalna OFKA z Cieszyna

Konkursy zorganizował Zarząd Województwa Śląskiego. Podczas uroczystości nagrody wręczyła wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki