Z kombatantami przy wielkanocnym stole

Świąteczne spotkanie z przedstawicielami organizacji kombatanckich i niepodległościowych

Spotkanie odbyło się w Bazylice Ojców Franciszkanów w Katowicach Panewnikach. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz służb mundurowych.

Życzenia świąteczne złożył uczestnikom marszałek Wojciech Saługa. „Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tym gronie po raz kolejny. Wasza postawa, wasze życie uczą nas, by szanować pokój, bo nie jest on wartością daną nam raz na zawsze. Z okazji zbliżających się świąt chciałbym życzyć, by wasz trud nigdy nie został zapomniany i byśmy mogli spędzać święta w przyjaznej, rodzinnej atmosferze" – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.