Finał IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego

Poznaliśmy werdykt jury. Wyróżniono wszystkich nominowanych

W Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach na Scenie w Malarni ogłoszono wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Nagrody wręczył marszałek Wojciech Saługa. W uroczystości uczestniczyła członek Zarządu Gabriela Lenartowicz.

„Szczególnie gorąco witam rodzinę śp. Krystyny Bochenek, mojej parlamentarnej koleżanki i przewodniczki po świecie mediów. Wszystkim państwu – naszym partnerom, współorganizatorom konkursu oraz członkom Komitetu Organizacyjnego i Kapituły, a także ludziom mediów – bardzo gorąco dziękuję za zaangażowanie, twórczą obecność i wsparcie. Cieszę się, że udało się nam razem zrobić coś wspaniałego. Ten konkurs to nie tylko zawody na dziennikarską biegłość, ale przede wszystkim forma wyrażenia wdzięczności dziennikarzom za tę trudną pracę, za to, że dzięki wam my, politycy możemy być rozumiani i możemy stawać się lepsi. Za chwilę poznamy najlepsze materiały powstałe w ubiegłym roku. Składam gratulacje wszystkim nominowanym i wyróżnionym; w konkursowych zmaganiach pokonali Państwo kilkudziesięciu konkurentów” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Spośród filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych, które wpłynęły w czwartej edycji konkursu, do nagrody nominowano sześć prac dziennikarskich.

Werdykt Kapituły uzasadniła prof. Krystyna Doktorowicz: „Mieliśmy bardzo trudne zadanie. W tej edycji prace prezentowały bardzo równy poziom, nie było wybijającego się dzieła, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Z tego względu Kapituła konkursu postanowiła o nieprzyznawaniu Grand Prix oraz o przyznaniu równorzędnych wyróżnień wszystkim sześciu nominowanym materiałom.”

Nominowane i jednocześnie wyróżnione prace dziennikarskie to:

 • Izolda Czmok-Nowak „Ostatnia chopionka” (TVP Historia, 7.01.2014),
 • Monika Hemperek, Lisbeth Jessen „Gutentag po polsku” (Radio Lublin, 21.10.2014),
 • Daniel Karaś, David Zaisky, Norbert Tkacz „Jak pijak grał w piłkę. Ernest Wilimowski i jego historia” (Polskie Radio 3, 9.06.2014 i wp.pl, 27.06.2014),
 • Anna Malinowska „Umowna data urodzenia. Miałam 3 matki” (Gazeta Wyborcza – Duży Format, 31.12.2014),
 • Maria Zawała, Karol Gruszka „Śląsk za szybami” (Slaskplus.pl, 9.12.2014),
 • Grzegorz Żądło „Arystokracja reklamy z Katowic” (TVS, 28.12.2014).

Prace oceniała Kapituła konkursu w składzie: Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek (przewodnicząca Kapituły), prof. Krystyna Doktorowicz, prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, prof. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Decyzją Kapituły autorom wyróżnionych materiałów przyznano równorzędne nagrody w wysokości 5 tys. zł każda.

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2014 roku. Do konkursu zgłoszono 60 materiałów dziennikarskich, spośród których 49 spełniło warunki formalne. Kapitule do oceny przekazano 22 materiały prasowe, 17 telewizyjnych, 8 radiowych oraz 2 internetowe.

Od obecnej, IV edycji, na mocy podpisanego w ubiegłym roku porozumienia, konkurs jest organizowany przez Fundację im. Krystyny Bochenek, Województwo Śląskie, Uniwersytet Śląski oraz Teatr Śląski. Fundacja odpowiada m.in. za powoływanie Kapituły konkursu oraz ustalanie regulaminu konkursu i prac Kapituły. Województwo Śląskie, jak dotąd, zapewnia środki finansowe, Uniwersytet Śląski zajmuje się prowadzeniem sekretariatu i obsługą posiedzeń Kapituły, a Teatr Śląski dba o coroczną organizację gali wręczania nagród. Każda ze stron zobowiązana jest do promowania idei konkursu.

Podczas uroczystości wspomniano zeszłorocznego laureata, zdobywcę drugiej nagrody – Dariusza Kmiecika, tragicznie zmarłego wskutek katastrofy budowlanej w październiku ubiegłego roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa konkursu