Pierre Buhler w Katowicach

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z Ambasadorem Francji w Polsce

Ambasadorowi towarzyszył Thierry Guichoux, Konsul Generalny Francji w Krakowie oraz Anna Krasuska-Terrillon, Konsul Honorowa Francji w Katowicach. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny.

Pierre Buhler od 2012 roku jest Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Francuskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed objęciem placówki w Warszawie pracował w Ambasadzie Francji w Waszyngtonie. Był radcą dyplomatycznym przy ministrze Obrony. Mianowany ambasadorem Francji w Singapurze w 2006 roku, kierował tą placówką do 2009 roku. Następnie objął stanowisko dyrektora generalnego France Coopération Internationale, instytucji pożytku publicznego, która pod jego kierownictwem przekształcona została w publiczną placówkę przemysłowo-handlową pod nazwą France Expertise Internationale.

Pierre Buhler jest kawalerem Legii Honorowej oraz francuskiego Orderu Zasługi. W 2010 roku Europejskie Centrum Solidarności przyznało mu Medal Wdzięczności. 15 listopada 2012 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pierre Buhler urodził się w 1954 r. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Zna angielski, niemiecki, polski i rosyjski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.