Ambasador Chin gościł w Katowicach

Marszałek Województwa Wojciech Saługa spotkał się z Xu Jianem, ambasadorem Chin w Polsce

Rozmowy dotyczyły współpracy Województwa Śląskiego z Chinami. Marszałek Wojciech Saługa mówił o realizacji partnerskiej umowy z Prowincją Liaoning. Oprócz zagadnień gospodarczych związanych z górnictwem węgla oraz przemysłem ciężkim, Wojciech Saługa zwrócił uwagę na konieczność rozwoju współpracy z partnerem chińskim w dziedzinie edukacji oraz wymiany naukowej.

Województwo Śląskie od 2012 roku współpracuje z Chińską Prowincją Liaoning liczącą ok. 42 mln mieszkańców. Współpraca obejmuje przemysł i górnictwo, naukę i technikę, transport, ochronę środowiska, budownictwo, a także współpracę małych i średnich przedsiębiorstw.

W dziedzinie kultury i sztuki współpraca dotyczyć będzie wspierania i rozwijania kontaktów między instytucjami kultury działającymi na terenie województwa śląskiego i prowincji Liaoning, organizowania przedsięwzięć kulturalnych, w szczególności wystaw, koncertów, prezentacji osiągnięć w obszarze kultury, jak i wzajemnej promocji województwa śląskiego i prowincji Liaoning poprzez turystykę, prezentację dokonań w dziedzinie gospodarki i kultury.

W dziedzinie wymiany naukowej we współpracy z Uniwersytetem Śląskim utworzono lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Północno-Wschodnim Shenyang. Między uczelniami doszło też do wymiany studentów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.