Przełamać impas na rynku pracy

Sytuacja młodych w kontekście zmian w systemie edukacji i propozycje dotyczące usprawnienia rynku pracy zdominowały sesję tematyczną w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Dyskusja dotycząca młodych ludzi była jednym z punktów panelu odbywającego się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jego uczestnicy rozmawiali m.in. o koniecznych zmianach legislacyjnych w kwestii umów o pracę, o dysproporcji w zakresie wynagrodzeń i oczekiwaniach pracowników, a także o wspólnym rynku pracy w Unii Europejskiej, kwestii migracji i zmianach w systemie kształcenia.

„W naszym województwie bezrobocie wśród młodych jest niższe niż w innych regionach, ale wciąż jest problemem. Edukacja i system kształcenia muszą być lepiej dopasowane do potrzeb rynku pracy, brakuje nam również dobrej jakości kształcenia zawodowego. Ten system musi odpowiadać na potrzeby pracodawców i powinien być tworzony wraz z nimi, tak by młodzież po ukończeniu edukacji dysponowała pakietem oczekiwanych przez nich umiejętności” – przekonywał Kazimierz Karolczak.

Minister Kosiniak-Kamysz odniósł się do propozycji Komisji Europejskiej na temat tzw. gwarancji dla młodzieży mających na celu wsparcie młodych w podejmowaniu zatrudnienia. Działania skierowane do młodych ludzi przynoszą już efekty.

„Największą pulę pieniędzy przeznaczyliśmy na osoby do trzydziestego roku życia. U nas jest bowiem nieco inna specyfika i później wchodzimy na rynek pracy. Tylko na przestrzeni lat 2013-2014 zanotowaliśmy tu spadek bezrobocia o sto tysięcy osób, co plasuje nas w czołówce europejskiej. Duża część tych osób korzysta z instrumentów wsparcia, skorzystali także pracodawcy” – podkreślał minister Kosiniak-Kamysz.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.