Otwieramy się! Włącz się w akcję Muzeum Śląskiego

Poszukiwanie wolontariuszy na Festiwal Otwarcia nowej siedziby

Jeśli jesteś kreatywny, gotowy na zdobywanie nowych doświadczeń i ciekawy, jak wygląda organizacja wielkich wydarzeń kulturalnych „od kuchni”, zgłoś się do wolontariatu na Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskiego.

Poszukiwane są osoby, które wezmą udział w akcji promocyjnej i informacyjnej dotyczącej Festiwalu i zadbają o gości uczestniczących we wspólnym świętowaniu, pełnym spotkań, warsztatów i widowisk. Festiwal Otwarcia zaplanowano na 26–28 czerwca 2015 r. Na początku czerwca odbędzie się cykl szkoleń merytorycznych i spotkania organizacyjne, zaś współpraca z wolontariuszami będzie trwała w czerwcu i lipcu 2015 r. na terenie Katowic.

Organizatorzy szukają osób pełnoletnich – odważnych, kreatywnych, sumiennych i dyspozycyjnych, zainteresowanych historią i kulturą Śląska, ale jednocześnie lubiących wyzwania i dobrą zabawę. Zależy im także na zaangażowaniu wolontariuszy, którzy znają język angielski, niemiecki lub francuski przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Dodatkowym atutem wolontariuszy będzie także doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi oraz podstawowe umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wolontariusze zyskają możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie przygotowania i realizacji dużego wydarzenia kulturalnego, szansę na rozwój umiejętności związanych z pracą w grupie i pod presją czasu, pakiet szkoleń, współpracę z ciekawymi osobami. Zostaną dla nich przygotowane porozumienia wolontariackie, ubezpieczenie i certyfikat uczestnictwa, a dla najbardziej zaangażowanych muzeum przewiduje możliwość kontynuowania współpracy.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego (http://bit.ly/1Pfs0YY) do 20 maja 2015 r. O wynikach rekrutacji zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie do 29 maja.

Z wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną bezpośrednie rozmowy. Więcej informacji: Milena Skupień (Regionalne Centrum Wolontariatu) // tel. (+48) 662 563 688 // mail: skupien@wolontariat.org.pl.

Wolontariat na Festiwal Otwarcia Muzeum Śląskiego w Katowicach koordynuje Dział Edukacji Muzeum Śląskiego oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach.
tagi: