Nagrody dla młodych negocjatorów

Wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński wręczył nagrody dla wojewódzkich finalistów konkursu "Zostań Negocjatorem. Symulacje negocjacji polskich stanowisk wobec przemian w Unii Europejskiej"
Nagrody w postaci dyplomów i przenośnych odtwarzaczy CD otrzymali: Aleksandra Danielczyk, Dagmara Forreiter, Sylwia Mielnik oraz Przemysław Tacik z II Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką integracji oraz przygotowaniami Polski do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej. W konkursie mogły uczestniczyć czteroosobowe zespoły. Konkurencję przeprowadzono w trzech etapach – szkolnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. Młodzi negocjatorzy, podczas konkursowych symulacji, podejmowali próbę przygotowania polskich stanowisk i opinii do prezentacji na forum Unii Europejskiej. Konkursowe negocjacje podzielono na trzy tematy: europejska polityka zatrudnienia, ochrona środowiska (złomowanie pojazdów) oraz wspólna polityka rolna. W województwie śląskim etap regionalny zorganizowany został przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Katowicach. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – zgłosiło się 56 szkół. Zwycięski zespół zakwalifikował się do półfinału konkursu na szczeblu ogólnopolskim. W br. przeprowadzono III edycję konkursu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Nagrodę odbiera Przemysław Tacik  Nagrody dla wojewódzkich finalistów konkursu "Zostań Negocjatorem. Symulacje negocjacji polskich stanowisk wobec przemian w Unii Europejskiej"  Luareaci konkursu na spotkaniu z wicemarszałkiem Sergiuszem Karpińskim