Nagrody dla twórców i animatorów kultury

Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski wręczył nagrody dla młodych twórców oraz laury za upowszechnianie kultury
Uroczystość odbyła się dzisiaj w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego. Nagrody dla młodych twórców przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia. Nagrody otrzymali:
 • Dagmara Drzazga – autorka filmów i reportaży telewizyjnych o tematyce kulturalnej
 • Dominik Połoński – wiolonczelista Krzysztof Siwczyk – poeta
 • Nagrody za upowszechnianie kultury przyznawane są za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu uczestnictwa w kulturze.
Nagrody otrzymali:
 • Krzysztof Wójtowicz – za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury muzycznej
 • Małgorzata Nowak – za zasługi w promowaniu młodych twórców
 • Krystyna Bochenek – za zasługi w krzewieniu kultury języka polskiego
W tym roku do nagród kandydowało 24 młodych twórców oraz 31 popularyzatorów kultury. Laureatów wyłoniła komisja konkursowa złożona z reprezentantów instytucji kultury oraz środowisk artystycznych województwa śląskiego. Nagrodzeni młodzi twórcy otrzymają po 4 tys. zł natomiast popularyzatorzy po 5 tys. zł.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Laureat nagrody dla Młodych Twórców Krzysztof Siwczyk Nagrodę odbiera Dominik Połoński Nagrodę otrzymuje Dagmara Drzazga – autorka filmów i reportaży telewizyjnych o tematyce kulturalnej Za zasługi w promowaniu młodych twórców nagrodę otrzymała Małgorzata Nowak Redaktor Krystyna Bochenek Uroczystość uświetnił koncert zeszłorocznych laureatów nagrody dla Młodych Twórców braci Marcina i Bartłomieja Oleś

Załączniki
Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla Młodych Twórców 2003
Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Upowszechnianie Kultury 2003