Samorządy lokalne ubiegają się o 74,8 mln zł

Gminy i powiaty złożyły wnioski o dotacje na realizację inwestycji w ramach programu łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie
W Urzędzie Marszałkowskim trwają prace nad oceną oraz przygotowania do kwalifikacji wniosków gmin i powiatów o dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Pomiędzy 19 grudnia 2003 a 9 stycznia br. do Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich wpłynęło 95 projektów inwestycyjnych z 43 gmin i powiatów. Samorządy zabiegają o 106,4 mln zł dotacji ze specjalnego Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej. Wysokość funduszu wynosi 74,8 mln zł. Został on utworzony w oparciu o środki pochodzące z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy. Najwięcej projektów (30) dotyczy transportu i infrastruktury transportowej. 26 projektów kwalifikuje się do kategorii: tworzenie lub unowocześnienie infrastruktury dla sektora MŚP, 20 wniosków dotyczy przedsięwzięć służących tworzeniu nowych i trwałych miejsc pracy. Najmniej projektów dotyczy rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych (9) oraz inwestycji o charakterze turystycznym (10). Nie pojawił się ani jeden projekt dotyczący rozwoju innowacyjności i transferu technologii. Projekty zostaną ocenione przez Regionalny Komitet Sterujący. Ostatecznego wyboru projektów do realizacji dokona Zarząd Województwa Śląskiego. Lista dofinansowanych projektów będzie znana na przełomie stycznia i lutego.
Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Lista zatwierdzonych projektów (6 lutego 2004)