Zaproszenie do Berlina

W dniach 8-9 marca 2004 r. w Hotelu Estrel przy Sonnenallee 225, 12057 Berlin odbędzie się Forum Poszukiwania Partnerów INTERREG III C
Wzorem ubiegłorocznego Forum w Wiedniu, organizowane pod auspicjami UE, spotkanie w Berlinie adresowane będzie do wszystkich partnerów projektów mających na celu rozwój współpracy międzyregionalnej w ramach Programu INTERREG III C. Przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych 25 krajów poszerzonej Unii Europejskiej będą mieli okazję do spotkania się, nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami, podzielenia się pomysłami oraz doświadczeniami a także wnikliwego zapoznania się z Programem INTERREG III C wraz z możliwościami jego finansowania. Od stycznia 2004 r. Europejskie forum rozwoju regionalnego jest otwarte dla 10 krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Dlatego też, szczególne miejsce w programie Forum zajmą wyzwania i możliwości, jakie daje współpraca międzyregionalna w poszerzonej Unii Europejskiej. Podczas Forum będzie również możliwe zaprezentowanie własnych oraz zapoznanie się z innymi pomysłami projektów. Prezentowany będzie także profil partnerów oraz już zaakceptowane operacje w ramach INTERREG III C. W trakcie Forum Poszukiwania Partnerów INTERREG III C przewiduje również sesje techniczne i tematyczne. W celu wpisania się na listę uczestników, prosimy o wejście na stronę internetową: www.interreg3c.net/psf/berlinpsfmarch04 Na stronie tej znajdą Państwo także program oraz kilka dodatkowych informacji.

Cztery Strefy Programowania INTERREG III C (Północna, Wschodnia, Południowa, Zachodnia)


Celem Programu INTERREG III C jest wzmocnienie polityki oraz instrumentów rozwoju regionalnego poprzez wymianę informacji i doświadczeń. Program wpisuje się w zakres Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, której celem jest wzmocnienie ekonomicznej i społecznej spójności Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie internetowej: www.interreg3c.net
Załączniki