W zdrowej gminie zdrowy duch

Ponad 115 tys. mieszkańców w różnym wieku ćwiczyło na obiektach sportowych, skwerach i parkach w ramach XXI edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin

W Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach podsumowano „Sportowy Turniej Miast i Gmin Województwa Śląskiego 2015”.

Nagrody przyznano w 4 kategoriach:

 • • gminy do 10 tys. – Ornontowice
 • • gminy od 10 tys. do 30 tys. – Strumień
 • • gminy od 30 tys. do 90 tys. – Siemianowice Śląskie
 • • gminy powyżej 90 tys. – Dąbrowa Górnicza

Turniej to coroczna tygodniowa impreza odbywająca się w ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu. Ideą tego przedsięwzięcia jest popularyzacja sportu i rekreacji oraz jak najliczniejszy udział mieszkańców województwa w zawodach i zabawach sportowych.

W turnieju trwającym od 26 maja do 1 czerwca br. uczestniczyły 23 gminy. Na swoich obiektach sportowych zorganizowały prawie 1500 imprez. W testach Coopera swoją sprawność fizyczną przetestowało ok. 4 tys. miłośników uprawiania sportu.

Zwycięzcą turnieju zostaje gmina, która zbierze najwięcej punktów za liczbę uczestniczących w ćwiczeniach zgodnie z regulaminem organizatora oraz sprawdzających swoją wytrzymałość w teście Coopera.

Koordynatorem zawodów jest Zarząd Wojewódzki Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.