Nagrody Marszałka czekają na artystów

Kolejna edycja Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury

21 października mija termin składania wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach:

  • dla młodych twórców,
  • za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury,
  • artystyczne – za całokształt osiągnięć.

Wyróżnieniami tymi honorowane są osoby indywidualne. Zgodnie z regulaminem przyznane mogą być po trzy nagrody w wysokości 5.000 zł w każdej kategorii.

Wnioski składać mogą: instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, uczelnie wyższe oraz dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W roku 2010 Zarząd Województwa Śląskiego ustanowił jeszcze jedną kategorię Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury, tj. nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. Wyróżnienia te mogą otrzymać osoby fizyczne lub prawne (z wyłączeniem muzeów) działające na terenie województwa śląskiego za całokształt działalności lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich albo archeologicznych w dwóch kategoriach:

  • inwestor – zarządca obiektów zabytkowych (właściciel, posiadacz, użytkownik zabytków) za szczególną dbałość o obiekty zabytkowe,
  • wykonawca – projektant, badacz, konserwator – za szczególne osiągnięcia konserwatorskie.

Nagrody dla osób prawnych mają charakter honorowy, a osobom fizycznym mogą zostać przyznane wyróżnienia po 5.000 zł w każdej z wymienionych kategorii. Wnioski o przyznanie tej nagrody mogą składać osoby fizyczne lub prawne działające na terenie województwa śląskiego.

Wnioski o przyznanie wszystkich nagród składać należy w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice) lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej) do dnia 21 października 2015 r.

Linki do stron zewnętrznych
Wzory wniosków oraz regulaminy nagród
Laureaci z ubiegłego roku.
Więcej o nagrodach