Wszystkie drogi prowadzą do Śląskiego

O potencjale regionu w perspektywie dalszego rozwoju logistyki dyskutowali uczestnicy sesji inaugurującej Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO

ONECARGO to największe spotkanie branży logistycznej w tej części Europy. Biorą w nim udział eksperci i przedstawiciele największych firm logistycznych z kraju i z zagranicy, reprezentanci świata nauki i samorządów.

„Ten kongres jest jednym z sygnałów zmiany postrzegania Śląska w kraju, przykładem pozytywnej zmiany i odnalezienia tożsamości regionu w nowej sytuacji gospodarczej. Trzeba to docenić i na tej podstawie budować przyszłość tego województwa” – stwierdziła Maria Wasiak, minister Infrastruktury i Rozwoju.

O tym, jak istotne miejsce zajmuje logistyka w gospodarce regionu przekonywał w trakcie inauguracji marszałek Wojciech Saługa.

„Nowoczesny transport, logistyka są wpisane w charakter województwa śląskiego, to tu krzyżują się ważne szlaki transportowe. Rządowy program „Śląsk 2.0” zakłada rozwój tego potencjału, dopełnienie go nowymi inwestycjami. Musimy wszyscy myśleć o tych nowych wyzwaniach i musimy o tej nowej logistyce rozmawiać, stąd potrzeba tego typu spotkań. Jestem przekonany, że owoce tych rozmów będą dobre dla województwa” – podkreślał Wojciech Saługa.

Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO odbywa się w dniach 5-6 października br., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W imprezie weźmie udział blisko tysiąc uczestników z całego świata.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa kongresu

Filmy