Nowy dyrektor

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
Nowym, wyłonionym spośród pięciu kandydatów, dyrektorem WPR został Andrzej Drybański (ur.1943) – doktor nauk medycznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Andrzej Drybański legitymuje się bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia. W przeszłości kierował kilkoma jednostkami kolejowej służby zdrowia w Katowicach, m.in. był dyrektorem OLK oraz kierownikiem Pogotowia Ratunkowego PKP. Ostatnio pracował w Kolejowym Ośrodku Medycyny Pracy. Jest byłym radnym Rady Miejskiej Katowic, członkiem Rady Społecznej "Centrum Psychiatrii" w Katowicach, współzałożycielem i wiceprezesem Katowickiego Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Chorym "Iskierka". Dyrektor Andrzej Drybański rozpocznie pracę na nowym stanowisku w poniedziałek, 2 lutego br. Dotychczasowy dyrektor WPR w Katowicach, Janusz Kamiński zgłosił zamiar przejścia na emeryturę.