Przebojowa strefa kultury

Katowicka Strefa Kultury to miejsce dobrze znane mieszkańcom województwa śląskiego. Teraz za sprawą otrzymania miana Najlepszego Produktu Turystycznego roku 2015 w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej ma szansę na zapadnięcie w pamięć również turystom z całej Polski, którzy nie mieli okazji zetknąć się z nią wcześniej

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej” co roku wyłania produkty z całej Polski o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju i promocji polskiej turystyki. Do konkursu można zgłaszać produkty wpisujące się w definicję produktu turystycznego jako wydarzenia cykliczne, imprezy turystyczne, obiekty, szlaki i obszary.

Konkurs odbywa się dwuetapowo. Etap regionalny w województwie śląskim przeprowadziła Śląska Organizacja Turystyczna, zgłaszając do kolejnego, ogólnopolskiego etapu konkursu 3 produkty z regionu: katowicką Strefę Kultury (Spodek, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, siedziba NOSPR i Muzeum Śląskie), Święto Światła w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych oraz Muzeum Ognia w Żorach. Zgłoszone produkty oceniano wg kryteriów takich jak m.in. atrakcyjność i dostępność z punktu widzenia turysty, podjęte działania promocyjne oraz gospodarcze i społeczne znaczenie produktu na rozwój regionu i perspektywy dalszego rozwoju produktu.

W etapie ogólnopolskim 12. edycji konkursu w drodze indywidualnej oceny punktowej Kapituła uhonorowała mianem Najlepszego Produktu Turystycznego z województwa śląskiego Strefę Kultury w Katowicach. Nagrodę z rąk prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafała Szmytke oraz redaktor naczelnej magazynu National Geographic – Martyny Wojciechowskiej odebrała Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska. W ubiegłych latach certyfikat otrzymały m.in. Zabytkowa Kopalnia Srebra, Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” i Szlak Orlich Gniazd.

Miano Najlepszego Produktu Turystycznego dla katowickiej Strefy Kultury to kolejne wyróżnienie województwa śląskiego na arenie ogólnopolskiej. Dzięki niemu produkt turystyczny z Katowic włączony zostanie w wybrane działania promocyjne prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną w szczególności na rynku krajowym. Ponadto certyfikowane produkty mogą posługiwać się logo Certyfikatu POT w swoich materiałach promocyjnych.

W konkursie przyznawane jest również najwyższe wyróżnienie Złoty Certyfikat POT. W tym roku do tego miana zgłoszona została INDUSTRIADA – Święto Szlaku Zabytków Techniki, która znalazła się w ścisłym finale plebiscytu.

 


Strefa Kultury w Katowicach to obszar pomiędzy Spodkiem a nowo powstałymi budynkami, w których swoje siedziby mają Międzynarodowe Centrum Kultury, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Muzeum Śląskie. Obiekty znajdują się na terenach byłej kopalni „Katowice”. Zostały one zaadaptowane tak, by całość tworzyła jedną zwartą strefę, która współgra z halą Spodka. Pokopalniana przestrzeń w samym centrum Katowic została dzięki temu przywrócona mieszkańcom. Stała się miejscem spotkań i obowiązkową atrakcją turystyczną pokazywaną przyjezdnym. Nawiązujące do charakterystycznych dla Śląska motywów budynki są niezwykle widowiskowe, a z tarasów tzw. Zielonej Doliny, czyli trawiastego dachu MCK oraz wieży widokowej Muzeum Śląskiego roztacza się fantastyczny widok na Katowice i okolicę. Łączna wartość projektu, wraz z przebudową układu drogowego, przekracza miliard złotych.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.