Solidarnie w trosce o rozwój

Nowy rząd, nowe otwarcie i nowe szanse dla regionu. Marszałek Wojciech Saługa stawia na współpracę

„Śląskie ponad podziałami. Dekalog współpracy dla regionu” to w założeniu zestaw dziesięciu obszarów kluczowych z perspektywy województwa śląskiego, które powinny stać się – zdaniem Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi – przedmiotem wspólnej pracy.

Okazją do przedstawienia założeń współpracy jest dzień zaprzysiężenia parlamentu i objęcia mandatów przez posłów i senatorów, spośród których 68 reprezentować będzie województwo śląskie.

„Gratuluję wszystkim posłom oraz senatorom i życzę pomyślności w pracy parlamentarnej. Wiele razy deklarowałem chęć współpracy z każdym, komu zależy na tym, żeby nasze województwo rozwijało się i skutecznie mierzyło się z wyzwaniami, które przed nim stoją i dzisiaj tę wolę współpracy podtrzymuję. Wierzę, że wspólnie uda nam się osiągnąć sukces w kwestiach, które są kluczowe w kontekście rozwoju” – przekonywał Wojciech Saługa, przedstawiając treść listu, który skierował do parlamentarzystów z regionu.

Wśród ujętych w tzw. „Dekalogu współpracy dla regionu” obszarów znajdują się te, które rozbudzają dyskusję od lat, a zatem kwestia restrukturyzacji górnictwa oraz ustanowienia metropolii śląskiej.

„Znamy te tematy od dawna, ale teraz jest dobry moment, by przedyskutować je razem i zaproponować optymalne rozwiązania. Potrzebujemy dialogu i wspólnych działań ponad podziałami” – podkreślał Wojciech Saługa.

Te działania miałyby dotyczyć także wsparcia dla dalszego rozwoju infrastruktury oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Wśród propozycji współpracy znalazły się też kwestie dotyczące likwidacji „bomb ekologicznych” i integracji wewnętrznej województwa, co stanowi odpowiedź na głosy nawiązujące do ewentualnego podziału regionu.

Marszałek Wojciech Saługa zaznaczył, że tego typu propozycje nie sprzyjają jedności regionu i umacnianiu jego silnej pozycji gospodarczej.

„Traktuję te głosy bardzo poważnie i chciałbym rozpocząć dyskusję na temat integralności województwa, która leży w naszym wspólnym interesie. Budowanie silnego regionu, z Częstochową i Bielskiem-Białą to jeden z priorytetów, dlatego tak cenna jest rozmowa na ten temat, wysłuchiwanie racji i dyskusja na argumenty” – stwierdził marszałek Saługa.

Marszałek Saługa podkreślił także konieczność zmian w systemie sprawiedliwego podziału pieniędzy przeznaczonych na służbę zdrowia, naukę i współfinansowanie kultury.

Marszałek Wojciech Saługa zapowiedział spotkanie z parlamentarzystami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, które ma się odbyć po ukonstytuowaniu się Rządu RP. Zasugerował też potrzebę przeniesienia debaty dotyczącej spraw istotnych dla przyszłości województwa właśnie na poziom regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki

Filmy