Z Węgrami po nowemu

Wizyta delegacji z Borsod-Abaúj-Zemplén
"Nadszedł czas by naszej wieloletniej współpracy nadać nowy charakter, przystający do współczesnych realiów. Kiedyś partnerstwo Miskolca i Katowic realizowali politycy oraz sterowane przez władze wzajemne odwiedziny górniczych bądź hutniczych załóg. Teraz kontaktom i współpracy pomiędzy naszymi województwami powinni patronować samorządowcy. Mamy podobne problemy (u nas w tym roku zostanie zamknięta ostatnia kopalnia i nie ma już hutnictwa), niebawem wspólnie wkroczymy do Unii Europejskiej, nasze regiony obfitują w turystyczne i kulturalne atrakcje. Obiecująca może być współpraca pomiędzy naszymi uczelniami i placówkami kulturalnymi. Wykorzystajmy ten potencjał. Nie pozostawiajmy naszego partnerstwa na papierze. Zadbajmy o wiarygodność naszego porozumienia o międzyregionalnej współpracy konkretnymi przedsięwzięciami" - apelowała dzisiaj pani Ildiko Gyarfas – Przewodnicząca Zgromadzenia Regionu Borsod-Abaúj-Zemplén. Trzyosobowa delegacja z Miskolca przebywa w Katowicach z dwudniową wizytą na zaproszenie Samorządu Województwa Śląskiego. Pani Przewodniczącej towarzyszą Pal Illes, dyrektor generalny oraz Frank Varga odpowiadający za międzynarodowe kontakty regionu BAZ. Podczas spotkania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Marszałek Michał Czarski zaprezentował najważniejsze dane dotyczące naszego województwa oraz przedstawił przygotowania regionu do absorpcji unijnych funduszy strukturalnych. Oficjalne spotkanie szybko przerodziło się w rzeczową, roboczą wymianę informacji, poglądów i konkretnych propozycji współpracy. Miskolc dzieli od Katowic 420 km i niecałe 7 godzin jazdy samochodem. Województwo Śląskie ma w turystycznej ofercie m.in. Beskidy, Jurę Krakowsko-Częstochowską, interesujące zabytki i wiele kulturalnych atrakcji. Z kolei region BAZ dysponuje słynnymi kompleksami basenów z wodami termalnymi oraz ośrodkami leczniczo – rekreacyjnymi. Dynamicznie rozwija się tam agroturystyka. Uniwersytet w Miskolcu współpracuje z Akademią Ekonomiczną w Katowicach. W stolicy regionu działają galerie sztuki, teatr, muzeum i inne placówki kulturalne. To nader obiecujący potencjał do rozwijania współpracy i podejmowania ciekawych przedsięwzięć. Samorząd regionu BAZ jest właścicielem biura turystycznego Borsod Tourist, które pilnie poszukuje partnera na Śląsku z zamiarem ożywienia i rozpropagowania wzajemnej wymiany turystycznej. Marszałek Michał Czarski zaprosił gości z Miskolca do zorganizowania stoiska regionu BAZ podczas marcowych targów turystycznych GLOB w Katowicach. Samorząd udostępni naszym węgierskim partnerom powierzchnię wystawową na tej imprezie. Strona węgierska zaprosiła delegację Województwa Śląskiego na targi turystyczne do Budapesztu w dniach 18-21 marca br. Poza pomocą w zorganizowaniu śląskiego stoiska na tej imprezie, Węgrzy chcieliby podpisać umowę o współpracy z działającym na Śląsku biurem podróży, które byłoby zainteresowane promocją turystycznych wyjazdów do regionu BAZ. Na kwiecień br. strona węgierska planuje zorganizowanie w Miskolcu i regionie wizyty studialnej przedstawicieli samorządu gospodarczego, śląskich biur podróży, dziennikarzy i samorządowców. Celem tego przedsięwzięcia będzie dokładne rozpoznanie węgierskiej oferty turystycznej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju gospodarczych, kulturalnych i turystycznych kontaktów pomiędzy naszymi regionami. Efektem tego rekonesansu będą m.in. Dni Śląska w Miskolcu planowane na wrzesień br. Ponadto, rozmawiano o zorganizowaniu dni kuchni węgierskiej na Śląsku a także o cyklu polsko-węgierskich warsztatów artystycznych dla twórców z naszych regionów – m.in. warsztaty dla tancerzy, których gospodarzem mógłby być zespół pieśni i tańca Śląsk. Węgierski region Borsod-Abaúj-Zemplén jest jednym z 12 regionów, z którymi Województwo Śląskie współpracuje na podstawie podpisanych porozumień. Wkrótce naszym kolejnym, europejskim partnerem zostanie hiszpańska Asturia. Podpisanie stosownego porozumienia planuje się na maj br.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Ildiko Gyarfas – Przewodnicząca Zgromadzenia Regionu Borsod-Abaúj-Zemplén i marszałek Michał Czarski  Przywitanie z delegacją węgierską  Oficjalne spotkanie szybko przerodziło się w rzeczową, roboczą wymianę informacji.

Załączniki
Borsod-Abaúj-Zemplén - podstawowe informacje
Borsod-Abaúj-Zemplén - podstawowe informacje (pdf 539KB)