Elką za 1 zł

Promocja w dzień urodzin Parku Śląskiego

Zbliża się szczególny dzień dla Parku Śląskiego – urodziny, a dokładniej rocznica powstania tego miejsca. Przyjęto datę 20 grudnia – tego dnia w 1950 roku Wojewódzka Rada Narodowa podjęła przez aklamację uchwałę o następującej treści: „Uznaje się konieczność i celowość budowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku dla Górnośląskiego Zespołu Przemysłowo-Miejskiego położonego między Katowicami a Chorzowem w pasie między drogami Katowice – Chorzów – Siemianowice – Stary Chorzów i równocześnie zleca Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej poczynienie odpowiednich starań u Władz Centralnych w kierunku realizacji powyższych zamierzeń”.

Z tej okazji w niedzielę 20 grudnia 2015 roku każdy, kto zdecyduje się odwiedzić jedną z największych, parkowych atrakcji – kolejkę linową Elka, za przejazd zapłaci jedynie złotówkę (przejazd w jedną stronę). Kolejka będzie otwarta w godz. 10-16.

„Mamy nadzieję, że znajdą Państwo chwilę na krótki odpoczynek w tym gorącym, przedświątecznym okresie i odwiedą Park Śląski” – mówią organizatorzy przedsięwzięcia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
  Powstanie parku Powstanie parku Powstanie parku Powstanie parku