Komisja Europejska docenia Śląskie Smaki

Już wkrótce Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” czeka międzynarodowa promocja

Stworzony przez Śląską Organizację Turystyczną Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” otrzymał główną nagrodę EDEN (European Destination of Excellence) w Międzynarodowym konkursie na Najlepszą Europejską Destynację Turystyczną.

Nagroda przyznawana w konkursie EDEN ma charakter nie tylko prestiżowy. Laureaci otrzymują tytuł „Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN”, włączani są do jej sieci i uczestniczą we wspólnej międzynarodowej promocji.

Tematy przewodnie kolejnych edycji konkursu oraz podstawowe kryteria są ustalane przez Komisję Europejską. W 2015 roku była to lokalna gastronomia. Komisja Europejska nagrodziła 20 miejsc w Europie, m.in. Sękacze w Druskiennikach na Litwie, region Jeseniki w Czechach, miasto Pirot w Serbii, obszar Goierri w Hiszpanii.

Konkurs jest adresowany do ośrodków turystycznych, które spełniają kryteria nakreślone przez Komisję Europejską, dzięki którym możliwe jest realizowanie takich celów jak zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki, usuwanie barier hamujących ten rozwój, zmniejszenie koncentracji czasowej i przestrzennej turystyki, zacieśnienie współpracy między zwycięzcami. Dodatkowo konkurs pomaga wyłonić miejsca mające unikatowe atrakcje turystyczne.

17 grudnia 2015 podpisano również Brukselską Deklarację Współpracy w ramach sieci EDEN.

Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” współtworzy 25 restauracji i lokali gastronomicznych z terenu województwa śląskiego serwujących dania kuchni regionalnej przygotowane według tradycyjnych receptur. Dania oferowane w ramach Menu „Śląskie Smaki” odzwierciedlają różnorodność kuchni regionu. Podróżując Szlakiem, można skosztować nie tylko kuchni śląskiej, ale również jurajskiej czy beskidzkiej. Więcej na www.slaskiesmaki.pl

Głównym organizatorem konkursu jest Komisja Europejska. Polską edycję realizuje Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki
Menu Śląskie Smaki w restauracjach na Szlaku