O rozwoju górnictwa w Unii Europejskiej

Marszałek Michał Czarski oraz członek Zarządu Województwa rozmawiali z przedstawicielami związków zawodowych o perspektywach rozwoju górnictwa
Spotkanie zostało zwołane z inicjatywy związków zawodowych „Kadra”, Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz Sierpień 80. Jego celem było pobudzenie dyskusji dotyczącej roli tej branży w rozwoju gospodarczym Śląska. „W przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej należy rozmawiać o tym, co czeka nasze górnictwo. Należy zastanowić się, jak przystosować górnictwo do funkcjonowania w Unii Europejskiej. Dlatego powinniśmy wymieniać poglądy. Monitorować to co się dzieje w województwie i nawiązywać dialog, aby uniknąć konfliktów” – przekonywał uczestników spotkania Rajmund Moric, doradca związkowy. Zdaniem senatora Jerzego Markowskiego, mówiąc o rozwoju górnictwa należy w regionie wypracować skuteczne rozwiązania dotyczące funkcjonowania tej branży. „W obecnym i następnym parlamencie nie da się przeprowadzić zmian w ustawie górniczej. Polska jest węglem zmęczona. Nie ma w kraju przyzwolenia na szczególne traktowanie Śląska. Musimy przestać uważać, że jesteśmy pod dyktatem Warszawy. Tam się ustala zasady, sposób ich realizacji jest ustalany w regionach”, stwierdził senator. Dla Zarządu Województwa Śląskiego tego typu konsultacje są bardzo istotne dla uzyskania oceny kierunku zmian realizowanych przez samorząd. „Chcę uzyskać odpowiedź, czy kierunek zmian określony w Strategii Rozwoju Województwa czy Programie łagodzenia skutków restrukturyzacji jest właściwy i czy należy dokonać modyfikacji” – tłumaczył znaczenie spotkania marszałek Michał Czarski. W wyniku dzisiejszego spotkania powstanie specjalny zespół konsultacyjny z udziałem przedstawicieli przemysłu węglowego, związków zawodowych oraz środowisk naukowych. Jego celem będzie ocena zmian oraz sformułowanie propozycji rozwiązywania problemów w górnictwie.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Nad przyszłością górnictwa debatowano w Gmachu Sejmu Śląskiego  W spotkaniu uczestniczył senator Jerzy Markowski  Przewodniczący ZZG w Polsce Andrzej Chwiluk