Nowy konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie sportu

Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 2,6 mln złotych na dofinansowanie projektów w dziedzinie sportu dzieci i młodzieży
Pieniądze zostaną przeznaczone na wspieranie działań sportowych, wspomaganie rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, promocje sportu w środowisku wiejskim oraz zapewnienia bezpieczeństwa w górach i nad wodą. W konkursie preferowane będą projekty o znaczeniu regionalnym. Musza być one realizowane od 1 czerwca do 15 grudnia b.r. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne administracji publicznej. Termin składania wniosków upływa 24 marca 2004 roku. Należy je składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pokój 167) w Katowicach, ul.Ligonia 46 lub międzywydziałowych zespołach zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 i Częstochowie, ul. Sobieskiego 7.
Linki do stron zewnętrznych
Regulamin konkursu 


tagi: