Park Śląski otrzyma 1 mln zł na inwestycje

Pieniądze mają być przeznaczone na zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Zarząd Województwa podwyższy kapitał zakładowy spółki WPKiW SA o 1 mln zł. Podczas ostatniej, poniedziałkowej sesji sejmiku Radni przyjęli uchwałę i zmianach w budżecie Województwa. Jeden z punktów dotyczy zarezerwowania pieniędzy na ten cel.

Pieniądze zostaną przeznaczone jako wkład własny w projekt realizowany z WFOŚiGW pod nazwą „Inwestycja w zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla zlewni Parku wraz z modernizacją systemu pomp na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka”. Całkowita wartość projektu wyniesie 3,3 mln zł. Ta inwestycja ma zwiększyć w zdecydowany sposób bezpieczeństwo wodne WPKiW.

Jednocześnie na terenie Parku utworzona zostanie kolejna ścieżka tematyczna. W miejscach wyznaczonych jako poldery połączone ciekiem wodnym ma powstać ścieżka z roślinnością wodno-bagienną, stanowiącą botaniczną atrakcję parku w rejonie stawów Hutnik i Perkoz.

Obecnie kapitał zakładowy WPKiW S.A wynosi 82 846 260 zł. Samorząd Województwa jest właścicielem całej puli udziałów.