Spotkanie z Robertem Krmelją

Wizyta Ambasadora Republiki Słowenii w województwie śląskim

Marszałek Wojciech Saługa oraz członek Zarządu Kazimierz Karolczak spotkali się dziś z ambasadorem Republiki Słowenii Robertem Krmelją. Wizyta miała charakter kurtuazyjny. Wcześniej ambasador spotkał się z wojewodą śląskim.

Robert Krmelj jest ambasadorem Republiki Słowenii w Warszawie od września 2014 roku. Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Ambasadzie Republiki Słowenii w Madrycie, w Kopenhadze i w Zagrzebiu.

Robert Krmelj urodził się w 1962 r. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Zna angielski, hiszpański, chorwacki i serbski. Studiował politologię i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Lublanie. Ukończyła także studia podyplomowe „Master in Diplomacy” na Malcie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.