Śląski klimat dla gospodarki

Rekordowa frekwencja i dyskusja dotycząca najistotniejszych wyzwań światowej gospodarki. W Katowicach rozpoczęła się ósma edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 

Sesja inauguracyjna kongresu tym razem odbywała się w katowickim Spodku. Debaty merytoryczne tradycyjnie zaplanowano w sąsiednim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Europejski Kongres Gospodarczy to jedna z najważniejszych debat gospodarczych w Europie Centralnej, ściągająca do Katowic tysiące osób.

„Województwo śląskie to region kreatywny, innowacyjny, region inspirujących spotkań i dyskusji, ale jego największym atutem bez wątpienia są jego mieszkańcy. Mamy kilka niezagojonych blizn z okresu postindustrialnego m.in. problem niskiej emisji, bomb ekologicznych, czy restrukturyzacji górnictwa, ale współpracując ze stroną rządową jesteśmy w stanie je rozwiązać, dlatego warto spotykać się przy okazji takich spotkań i rozmawiać ze sobą” – przekonywał Marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Saługa.

Udział w kongresie, obok przedstawicieli władz regionu i ekspertów ze świata nauki, biznesu, kultury i samorządności, wzięła premier Beata Szydło.

„Śląsk kojarzył się i wciąż kojarzy z gospodarką, to kwintesencja gospodarki. Dzisiaj musimy zadbać by region zabezpieczyć, by dostrzegać i rozwiązywać problemy, ale równocześnie dać impuls do rozwoju, który gwarantuje rozwój gospodarczy całego kraju. Ta dyskusja powinna być dla nas polityków inspiracją, chcemy dać przedsiębiorcom możliwości i narzędzia, by mogli skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej” – mówiła premier Ewa Szydło.

W programie tegorocznej edycji, obok prawie stu paneli tematycznych z udziałem kilkuset ekspertów, znalazła się także konferencja European Start-up Days skierowana do młodych przedsiębiorców i osób, które mają pomysł na biznes i chcą nawiązać współpracę z inwestorami lub pozyskać kapitał na realizację biznesowych planów.

„W trakcie każdego z kongresów skupiamy się na najbardziej gorących tematach i tym razem nie mogło być inaczej. Techniki cyfrowe opanowują Europę, jest Unia Cyfrowa, są start-upy i otwieramy się na młodych ludzi, na innowacyjnych przedsiębiorców. W ich przypadku słowa Alberta Einsteina, że kierując się logiką docieramy z punktu A do punktu B, a wyobraźnią wszędzie gdzie chcemy, są cały czas aktualne. Udział młodych w tym kongresie jest niezwykle ważny, a ich kontakty z biznesem mogą zaowocować interesującymi projektami” – stwierdził Jerzy Buzek.

Europejski Kongres Gospodarczy potrwa do piątku 20 maja. W najważniejszych panelach tematycznych obok ekspertów ze świata nauki, biznesu, kultury, mediów udział wezmą przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego. W debacie „Szpitale w polityce zdrowotnej państwa – nowe otwarcie?” dotyczącej m.in. kwestii finansowania lecznictwa szpitalnego i zmian w ustawie o działalności leczniczej uczestniczyła wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Równocześnie z debatami w ramach kongresu odbywa się Konwent Marszałków Województw RP, którego nasz region jest gospodarzem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
VIII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

Filmy