Przyszłość Drogowej Trasy Średnicowej

Tej kluczowej dla Śląska inwestycji drogowej poświęcono dziś w Urzędzie Marszałkowskim dwa spotkania, w których uczestniczyli członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury, posłowie Edward Maniura i Jerzy Polaczek, prezydenci miast oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Gospodarzami spotkania byli Marszałek Województwa Michał Czarski, członek Zarządu Województwa Wiesław Maras oraz dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu UM Jacek Stumpf
Najpierw rozmawiano o budowie ostatniego odcinka DTŚ w centrum Katowic oraz o przygotowaniach do budowy DTŚ Zachód z Rudy Śląskiej przez Zabrze do Gliwic. Prezes DTŚ S.A. Ireneusz Maszczyk szczegółowo przedstawił stan zaawansowania prac przy ostatnim, najtrudniejszym do zrealizowania odcinku trasy przebiegającym przez centrum Katowic. Budowa przebiega wg harmonogramu, nie ma także problemu z finansowaniem poszczególnych projektów (odcinków), na które podzielono trasę oraz drogową infrastrukturę w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Nader korzystny dla finansowania budowy DTŚ okazał się fakt podpisania kontraktów na wykonanie prac w złotówkach. „Dzięki wysokiemu obecnie kursowi euro (w tej walucie kredytowana jest budowa trasy) udało się znacznie zmniejszyć koszty inwestycji i osiągnąć oszczędności w wysokości ok. 20 mln euro” – stwierdził prezes Ireneusz Maszczyk informując jednocześnie o znacznym wzroście (o 100% !) cen stali na światowych rynkach. Prezes wyraził nadzieję, iż kontrahenci DTŚ wywiążą się z dostaw stali wg zakontraktowanych wcześniej warunków. Zgodnie z planem budowa ostatniego odcinka trasy w Katowicach (ul. Chorzowska i Roździeńskiego) zakończy się w IV kwartale 2006. Pomimo pewnych utrudnień, ruch na wszystkich jezdniach w sąsiedztwie Ronda zostanie utrzymany aż do zakończenia inwestycji. Już w tym roku zakończy się docelowa przebudowa linii tramwajowej wzdłuż DTŚ na odcinku ul. Chorzowskiej. Na lato br. zaplanowano tymczasowe zawieszenie kursowania tramwajów przez katowickie Rondo. Komunikacja szynowa w tym miejscu zostanie przywrócona jesienią, po zakończeniu głównych prac związanych z drążeniem i uzbrojeniem odcinka tunelu przebiegającego pod Rondem. Na dokumentację i prace przygotowawcze przy budowie DTŚ Zachód wydano już łącznie 84,4 mln złotych. W roku 2004 zaplanowano wydatki w kwocie 56 mln zł. Wytyczono już dokładnie przebieg trasy od ronda w Rudzie Śląskiej Chebziu do Gliwic. Najbardziej zaawansowane są przygotowania w Rudzie, trwają wykwaterowania z budynków przeznaczonych do rozbiórki, zaawansowane jest budownictwo zamienne, uregulowano sprawy terenowo-prawne i rozpoczęto pierwsze wyburzenia. Już w lipcu br. będzie można podjąć starania o zezwolenia na budowę. W Zabrzu i Gliwicach przygotowania podążają w tym samym kierunku. Największym obecnie problemem jest tam opracowanie polityki wykwaterowań oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców nie tylko poprzez budownictwo zamienne lecz także przez wykorzystanie istniejącej już bazy lokalowej. Trwają prace nad przygotowaniem montażu finansowego dla DTŚ Zachód, którą podzielono już na odpowiednie odcinki inwestycyjne przeznaczone do indywidualnego kontraktowania. Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów Katowic, Mysłowic, Sosnowca, Będzina oraz Dąbrowy Górniczej omówiono koncepcję przedłużenia Drogowej Trasy Średnicowej z Katowic w kierunku wschodnim. Jak poinformował Ireneusz Maszczyk, ,koncepcja przedłużenia przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej, nazwana roboczo „Wschód bis” zakłada wykorzystanie istniejących, lecz gruntownie zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych. Stanowić one będą ok. 50-60% długości planowanej trasy, pozostałą część stanowić będą odcinki nowe. W planie przebiegu DTŚ Wschód z Katowic przez Mysłowice, Sosnowiec i Będzin do Dąbrowy Górniczej, przewidziano możliwość budowy odgałęzienia trasy w kierunku Jaworzna. Koncepcja budowy tego odcinka DTŚ została zaprezentowana samorządom po raz pierwszy w grudniu 2003 roku, podczas posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej. Przebieg trasy jest obecnie uwzględniany w lokalnych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Zdaniem prezesa Ireneusza Maszczyka, kolejnym etapem po sporządzeniu PZP powinno być opracowanie zasad ochrony terenu pod inwestycję oraz wytyczenie terenów pod budownictwo zamienne dla mieszkańców, którzy będą musieli opuścić swoje dotychczasowe miejsca zamieszkania. Przedstawiciele samorządów potwierdzili gotowość do współpracy przy realizacji wspólnej inwestycji. Prowadzący tę część spotkania Marszałek Michał Czarski poinformował, że Zarząd Województwa podjął starania o wpisanie „Koncepcji programowo- przestrzennej przebiegu trasy” do Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004. Pozwoli to na ustalenie jej dokładnego przebiegu oraz rezerwację terenów pod inwestycje. Wnioskowana kwota realizacji prac koncepcyjnych to 650 tys. zł. "Te działania należy zapisać w Kontrakcie Wojewódzkim. Od ich realizacji zależy szansa na pozyskanie dotacji ze środków strukturalnych i funduszy spójności Unii Europejskiej”- poinformował Marszałek. Jednocześnie zastrzegł, że przy takiej skali inwestycji przygotowanie pełnych planów inwestycyjnych może zająć kilka lat. Podczas spotkania podjęto decyzję o przygotowaniu projektu porozumienia o współdziałaniu samorządów podczas przygotowań do realizacji DTŚ Wschód Bis.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 DTŚ - Katowice Kiedy DTŚ dotrze do Gliwic? Prezes DTS SA Ireneusz Maszczyk w rozmowie z prezydentem Gliwic Zygmuntem Frankiewiczem (z lewej). Spotkanie nt. DTŚ - Wschód "DTŚ w Katowicach - wszystko zgodnie z planem" - zapewniał prezes DTŚ SA Ireneusz Maszczyk.