III sektor w 2017 – powstaje program współpracy

Ruszają otwarte konsultacje społeczne nad projektem Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Program definiuje zasady współpracy z sektorem pozarządowym oraz określa najważniejsze obszary wspólnych działań, które mogą być realizowane w przyszłym roku.

Konsultacje Programu współpracy z NGO na rok 2017 potrwają od 19 września do 2 października 2016 r. Uwagi do projektu mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe i instytucje takie jak stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne.

Uwagi zgłaszać można w formie pisemnej – na adres Referatu Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@slaskie.pl lub bezpośrednio w Referacie Dialogu (Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice pok. 365 (w godzinach pracy Urzędu).

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie Śląskie dla organizacji pozarządowych