Ukraina potrzebuje samorządności

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Obwodu Dniepropietrowskiego

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Lokalni liderzy na rzecz rozwoju Dniepropietrowska” realizowanego przez Fundację Rozwoju Świętochłowic we współpracy z Radą Młodych Naukowców Obwodu Dniepropietrowskiego. Projekt ma na celu wzmocnienie samorządności obywatelskiej oraz aktywizację młodzieży i osób powyżej 60 roku życia w Obwodzie Dniepropietrowskim.

Celem spotkania było przedstawienie przykładów ciekawych działań z obszaru polityki senioralnej prowadzonych na terenie województwa śląskiego, w tym dotyczących przestrzegania praw osób starszych oraz przeciwdziałania przemocy wobec nich.

W trakcie spotkania dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Bożena Borowiec zaprezentowała założenia projektu „Śląskie dla seniora”, w tym Śląską Kartę Seniora, natomiast prof. Maria Zrałek, przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów przedstawiła zasady funkcjonowania Rady.

Mł. insp. Krzysztof Kazek, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach ds. ochrony praw człowieka zaprezentował założenia akcji „Koperta życia” realizowanej wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.